Luciadagen 2014 smäller det!

Då börjar den nya EG-förordningen om livsmedelsinformation att gälla. Med livsmedelsinformation menas märkning på förpackningar, information på hemsidan osv. Förordningen är samma i hela EU.

 

Största förändringarna mot idag:

-       Tydlighet (storlek på bokstäverna, kontrastfärg)

-       Allergener måste vara tydligt utmärkta i ingrediensförteckningen (fet, annan färg, kursiv, understruken)

-       Vilken sorts olja (djurslag, växt) och om den är härdad eller delvis härdad

-       Ursprung för kött

-       Gäller även för information på hemsida och broschyrer men även muntlig information

Gäller även för e-handel