Mervärde

 • Alla tjänster i en person: kvalitetschef på deltid, förbereda revision, faroanalys, märkning, kvalitetsförbättring, rutiner och utbildning
 • Kan prioritera åt kunden – rätt sak i rätt tid
 • Tryggheten i att ha Sofie tillgänglig – kan utmana revisorn kompetensmässigt, kan agera advokat åt kunden men även ställa krav inåt för att klara revisionen
 • Skapar användbara rutiner som folk förstår – ett system att jobba efter och inte en hyllvärmare → detta i sin tur skapar säkrare produkter som skapar trygghet och bättre lönsamhet
 • Specialkompetens inom märkning
 • Har erfarenhet från näringslivet och kan bl.a

  hypertensionand self-confidence and depression. The multifactorial cialis online.

  . marknad och sälj – näringslivsperspektiv

 • Gör det ”tråkiga” roligt!
 • ”Mina kunder skall känna trygghet i att leverera säkra och bra produkter till sina kunder”