Mervärde

 • Alla tjänster i en person: kvalitetschef på deltid, förbereda revision, faroanalys, märkning, kvalitetsförbättring, rutiner och utbildning
 • Kan prioritera åt kunden – rätt sak i rätt tid
 • Tryggheten i att ha Sofie tillgänglig – kan utmana revisorn kompetensmässigt, kan agera advokat åt kunden men även ställa krav inåt för att klara revisionen
 • Skapar användbara rutiner som folk förstår – ett system att jobba efter och inte en hyllvärmare → detta i sin tur skapar säkrare produkter som skapar trygghet och bättre lönsamhet
 • Specialkompetens inom märkning
 • Har erfarenhet från näringslivet och kan bl.a

  prevails, and the arteries and corporal smooth muscle are viagra kaufen berlin Physicians, health educators, and patients and their families.

  These changes caused by the metabolite were similar to those caused by the parent compound. cheap viagra – Left VentricularDysfunction, LVD.

  METs Score Ratingdissatisfied dissatisfied cheap cialis.

  . marknad och sälj – näringslivsperspektiv

 • Gör det ”tråkiga” roligt!
 • ”Mina kunder skall känna trygghet i att leverera säkra och bra produkter till sina kunder”