Mervärde

  • Alla tjänster i en person: kvalitetschef på deltid, förbereda revision, faroanalys, märkning, kvalitetsförbättring, rutiner och utbildning
  • Kan prioritera åt kunden – rätt sak i rätt tid
  • Tryggheten i att ha Sofie tillgänglig – kan utmana revisorn kompetensmässigt, kan agera advokat åt kunden men även ställa krav inåt för att klara revisionen
  • Skapar användbara rutiner som folk förstår – ett system att jobba efter och inte en hyllvärmare → detta i sin tur skapar säkrare produkter som skapar trygghet och bättre lönsamhet
  • Specialkompetens inom märkning
  • Har erfarenhet från näringslivet och kan bl.a. marknad och sälj – näringslivsperspektiv
  • Gör det ”tråkiga” roligt!
  • ”Mina kunder skall känna trygghet i att leverera säkra och bra produkter till sina kunder”