Tjänster

  • Löpande stöd i kvalitetsfrågor – ”Kvalitetsmentor”
  • Hjälp med ingrediensförteckning, näringsvärde och märkning
  • Hjälp med att införa standarder för produktsäkerhet (IP Livsmedel/FSSC22000/ISO22000/BRC)
  • Stöd inför och vid revision enligt IP/FSSC/ISO/BRC
  • Företagsanpassad utbildning i livsmedelshygien och allergier
  • Internrevisioner och hygienrevisioner
  • Upprättande av rutiner för egenkontroll
  • Validering av HACCP
  • Uppdatera befintlig HACCP-plan och rutiner för egenkontroll
  • Råd vid provtagning och analyser
  • Utbildning i HACCP (endagsutbildning)
  • Råd och stöd vid kontakt med myndigheter
  • Rådgivning vid ny- och ombyggnad av livsmedelslokal