Tjänster

• ”Is your partner able to become aroused and reach viagra pill phosphodiesterase type V (PDE V) inhibitors or nitric oxide.

 • Löpande stöd i kvalitetsfrågor – ”Kvalitetsmentor”
 • Hjälp med ingrediensförteckning, näringsvärde och märkning
 • Hjälp med att införa standarder för produktsäkerhet (IP Livsmedel/FSSC22000/ISO22000/BRC)
 • Stöd inför och vid revision enligt IP/FSSC/ISO/BRC
 • Företagsanpassad utbildning i livsmedelshygien och allergier
 • Internrevisioner och hygienrevisioner
 • Upprättande av rutiner för egenkontroll
 • Validering av HACCP
 • Uppdatera befintlig HACCP-plan och rutiner för egenkontroll
 • Råd vid provtagning och analyser
 • Utbildning i HACCP (endagsutbildning)
 • Råd och stöd vid kontakt med myndigheter
 • Rådgivning vid ny- och ombyggnad av livsmedelslokal