Välkommen

När jag såg behovet av hjälp med faroanalyser och HACCP, startade jag i maj 2006 företaget Livsmedelskonsult Sofie Lindeström AB.

Jag har arbetat såväl som livsmedelsinspektör för Miljöförvaltningen som kvalitetschef i livsmedelsindustrin och har stor kompetens, lång erfarenhet och god kunskap om branschens arbetssätt, lagar och förordningar.

”Mina kunder skall känna trygghet i att leverera säkra och bra produkter till sina kunder”

”Kvalitet ska vara kul!”